0533 459 3838

Sosyal Sorumluluk

İşletmeler, sadece üretim ve satış yapan klasik kuruluşlar değil, halka karşı sosyal sorumluluğu olan çağdaş kuruluşlar olmak durumundadırlar. Bu sosyal sorumluluğun ana hatları da doğaldır ki, içinde faaliyet gösterilen ulusların kültürlerinden etkilenmektedir. Kültürümüzün özellikle davranışsal boyutunda paylaşımcı ve samimi yaklaşımlar ön plana çıkar. BEYLERBEYİ olarak yıllardır çok sektörlü, geniş bir faaliyet alanında hizmette bulunduğumuzdan, toplumla aramızda sağlıklı iletişim kanalları oluşturmak kaçınılmaz bir olgudur. Bu iletişim kanalları da tabii ki bireylere birebir fayda sağlayabilecek alanları kapsamalıdır.