0533 459 3838

Çimento

Taş, agrega vb. maddelerin birbirine bağlanmasını sağlayan , su ile temas ettiğinde sertleşen bir yapı malzemesidir. Her malzemede olduğu gibi çimentoda da kullanım yerlerindeki farklılıklara göre daha iyi performans gösterebilmesi adına değişik oranlarda değişik malzemeler katılarak farklı çimento tipleri elde edilmiştir. Çimento yüksek yapılar, ön germeli betonlar, köprüler vb alanlarda kullanılmaktadır.