0533 459 3838

Kristal Şeker

Şeker kamışı posasıdır. İleri saflaştırma yapılmadan kısmen saflaştırılmış şerbetten elde edilen kristallerden oluşan sakarozdur. Kuru halde, polarimetrik metoda göre belirlenen sakaroz oranı ağırlık itibariyle %99,5’ten az olan şekerdir. Tarım teknolojisindeki ilerlemeler ile gelişmeye devam eden şeker pancarı ve şeker kamışı tarımı bugün dünyada ve Türkiye’de birçok aileyi desteklemeye ve stratejik bir sektör olmaya devam ediyor.